Faglige artikler skrevet av våre ansatte.

 

acrobat  eva-s-hFaglige og etiske dilemmaer i PP-rådgiverens profesjonsutøvelse

- av Eva Janitz

I denne artikkelen vil jeg reflektere over min egen fagetiske profesjonsutøvelse.
Jeg vil ta opp de store dilemmaene en PP-rådgiver står overfor når praksis skal utformes i møtet med barn, foreldre og samarbeidspartnere. Samtidig vil jeg knytte det hele an til mitt hovedfagsarbeid, der jeg har fortolket foreldrefortellinger. Det er foreldre til barn med store og sammensatte vansker som har fortalt om sitt barn og sitt møte med offentlige hjelpere.

acrobat  eva-s-hLavmælt dialog eller høylytt kamp

- av Eva Janitz

Hovedfagsoppgave i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk
Samfunnsvitenskapelig fakultet
Universitetet i Tromsø
Våren 2002

acrobat  eva-s-hÅ utvikle språket er å utvikle tankens byggeklosser

- av Eva Janitz

Artikkel trykket i fagbladet "Spesialpedagogikk"
Våren 2011

acrobat  kjell-s-hSom instrumenter i et symfoniorkester

- av Kjell I. Gran

Som et lite bidrag i denne sammenheng, vil jeg dele en anekdote med mine kolleger. Den ble til i et inspirert øyeblikk, etter en samtale med en fortvilet klasselærer. Dialogen med barnas foreldre var på et lavmål, fortalte hun meg. Hun mente selv å ha brukt mye energi på å få foreldrene til å involvere seg mer i barnas liv på skolen. Nå var hun tom, og bestilte derfor ”en vekker til foreldrene” i forbindelse med et forestående foreldremøte, der temaet skulle være bedret kommunikasjon hjem/skole.