Hovedkontoret i Lakselv

Hovedkontoret til PPD for Midt-Finnmark IKS ligger i Rådhuset i Lakselv.

Postadr: PPD Midt-Finnmark IKS.Postboks 159, 9711 Lakselv

Vi har kontor i 1. etg. på Rådhuset i Lakselv.

Hovedkontoret i Lakselv består av følgende fagpersoner:

  • Spesialpedagoger
  • Logoped
  • Audiopedagog

Disse bistår i arbeid med utredning av barn/unge og veileder barnehage, skole og foreldre i forhold til barnets vansker.

PPD kan henvise videre til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale samarbeidspartnerne et nært samarbeid med BUP, Statped Nord og Habiliteringstjenesten for barn.

Ansatte i Lakselv: