Hovedkontoret for PPT Midt-Finnmark IKS ligger i Lakselv, Porsanger. Her er det 6 stillinger;

leder: Irene Fiskergård,48 50 42 38

konsulent: Ellinor Jolma,tlf:48 50 64 78

ped.psyk.rådgiver: Janne Riise,tlf:48 50 56 27

psykolog: Susanne Seidel,tlf:48 50 47 38

logoped: Anette Pedersen Trane,tlf: 45 91 18 26

3 stillinger er knyttet opp mot "Felles" og arbeider i alle 6 eierkommunene; det gjelder leder, konsulent, 50% logoped og 50% psykolog.