Hovedkontoret for PPD Midt-Finnmark IKS ligger i Lakselv, Porsanger. Her er det 6 stillinger; leder: Irene Fiskergård, konsulent: Ellinor Jolma, logoped: Karin Trane, ped.psyk.rådgiver: Janne Riise, psykolog: Susanne Seidel og logoped under utdanning Anette Pedersen Trane. 3 stillinger er knyttet opp mot "Felles" og arbeider i alle 6 eierkommunene; det gjelder leder, konsulent, 50% logoped og 50% psykolog.