Gamvik og Lebesby kommune deler på 1,5 stilling i PP-tjenesten. To ansatte; en 100% stilling vakant pr. 01.07.23 og  Eli Bavda Korsnes i 50 % stilling. Begge stillinger arbeider i begge kommunene, og pendler flere ganger i uka mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord. De reiser også til skolene/oppvekstsenterne som ligger i Gamvik og Skjånes.

 

 

Logoped/ped.psyk.rådgiver, Eli Bavda Korsnes: tlf:40 45 41 26, ktr.sted. rådhuset i Mehamn

 

 

Postadresse: Postboks 174, 9770 Mehamn

Postadresse: Postboks 38, 9790 Kjøllefjord