Gamvik og Lebesby kommune deler på 1,5 stilling i PP-tjenesten. To ansatte; Eli Bavda Johansen i 50 % stilling,og Iscelin M.Jensen i  100% stilling. Begge stillinger arbeider i begge kommunene, og pendler flere ganger i uka mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord. De reiser også til skolene/oppvekstsenterne som ligger i Gamvik og Skjånes.

 

 

Logoped/spesialpedagog/ Eli Bavda Johansen: tlf:40 45 41 26, ktr.sted. rådhuset i Mehamn

PP-rådgiver/spesialpedagog Iscelin M.Jensen tlf: 97 99 09 84,ktr.sted. rådhuset i Kjøllefjord 

 

Postadresse: Postboks 174, 9770 Mehamn

Postadresse: Postboks 38, 9790 Kjøllefjord