Gamvik og Lebesby kommune deler på 1,5 stilling i PP-tjenesten. To ansatte; Eli Bavda Johansen i 50 % stilling,og pr. dato 100 stilling som er lyst ut ledig. Begge stillinger arbeider i begge kommunene, og pendler flere ganger i uka mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord. De reiser også til skolene/oppvekstsenterne som ligger i Gamvik og Skjånes.

 

 

spesialpedagog/logoped Eli Bavda Johansen: tlf:40 45 41 26

 

Adresse: Postboks 174, 9770 Mehamn