PPD i Lebesby og Gamvik kommune deler på 1,5 stilling i PP-tjenesten. To ansatte; en vakant 100 % stilling og Eli Bavda Johansen i 50 % stilling, arbeider i begge kommunene og pendler flere ganger i uka mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord. De reiser også til oppvekstsenteret i Lebesby.

Postadresse:  Postboks 159, 9711 Lakselv.

 

spesialpedagog/logoped Eli Bavda Johansen tlf: 40 45 41 26