PPT i Lebesby og Gamvik kommune deler på 1,5 stilling i PP-tjenesten. To ansatte; en  100 % stilling pr.i dag vakant,og Eli Bavda Johansen i 50 % stilling, arbeider i begge kommunene og pendler flere ganger i uka mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord. De reiser også til oppvekstsenteret i Lebesby.

 

 

spesialpedagog/logoped Eli Bavda Johansen tlf: 40 45 41 26, ktr.sted rådhuset i Mehamn