PPT for Midt-Finnmark IKS i Måsøy kommune holder til på rådhuset i Havøysund, samme inngang som helsestasjonen og barnevernet. Besøksadr. Torget 1, 9690 Havøysund. PPD i Måsøy kommune har en ansatt i 100% stilling; spesialpedagog Ina Leonhardsen, tlf. 90953416. 

Postadresse: Torget, 9690 Havøysund