PPT i Nordkapp kommune har to stillinger i PP-tjenesten; Oddny Thomassen og Kari Anne Løkke Pettersen.

Telefoner:

spesialpedagog Oddny Thomassen: 40 29 20 97

spesialpedagog Kari Anne Løkke Pettersen: 40 29 01 99

 

Adresse: Postboks 403, 9750 Honningsvåg