Fra fødsel til 6 måneders alder

- hvis barnet ikke reagerer på lyd og du ikke får øyekontakt med barnet når dere "snakker" sammen.

Ved 18 måneders alder

- hvis barnet slutter å snakke, eller om språket og talen ikke fortsetter å utvikle seg 

Ved 2 års alder

- dersom talen bare består av et fåtall ord

- hvis barnets tale er vanskelig å forstå, og hvis barnet ikke setter sammen to ord til en setning

Ved 3 års alder

- er vanskelig å forstå

- ikke lager enkle setninger

- bare bruker noen få verb

- ikke bruker artikler/adjektiver/flertallsformer

Ved 4 års alder

- har vansker med å begynne på en setning

- gjentar stavelser eller ord

- bruker korte usammenhengende setninger

- snakker uforståelig

- ikke kan gjenfortelle enkle setninger