Nordkyn avd Kjøllefjord

Kjollefjord

PPD-kontoret i Kjøllefjord har lokaler på rådhuset i Kjøllefjord i 2. etg og er bemannet med 2 spesialpedagoger.

Avd. Kjøllefjord og avd. Mehamn har de samme kontaktpersoner.