Havøysund

Havoysund 610x217

Kontoret til PPD for Midt-Finnmark IKS i Havøysund har en ansatt som er spesialpedagog.

Postadr: Torget, 9690 Havøysund

PPD kan henvise videre til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale samarbeidspartnerne et nært samarbeid med BUP, Statped Nord og Habiliteringstjenesten for barn.

Ansatte i Havøysund: